Skip to content

ACT en 
compassie

ACT en Compassie

– Dr. Elke SmeetsINHOUD

Overmatige zelfkritiek en schaamte vormen een belangrijke blokkade voor groei bij cliënten.

Daarom is het van groot belang dat hulpverleners handvatten aangereikt krijgen om mildheid en zelfacceptatie te vergroten bij de cliënt.

In deze module leren deelnemers op een compassie gerichte manier te werken met ACT. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het leren detecteren en aanpakken van blokkades voor zelfcompassie. Daarnaast leren deelnemers zelfcompassie-interventies toepassen op een trauma-sensitieve en lichaamsgerichte manier. We maken gebruik van voorbeelden uit het werkveld en doen rollenspellen om zelfcompassie zo optimaal mogelijk te leren vergroten bij cliënten

doelstellingen

Voor wie

Professionals met minimaal een ACT Basis als achtergrondElke
Smeets

Elke Smeets is doctor in de psychologie en docent positieve psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Ze is een absolute expert in de combinatie tussen ACT en Compassion Focused Therapy (CFT). Daarnaast is ze co-auteur van het boek Geluk & optimisme. Haar expertise en zachtheid zal je verbazen en overweldigen.

Praktische informatie

* Een lid is een professional die ten tijde van de masterclass een actieve pro- of masterlicentie heeft op de ACT Guide app.