Wat is Acceptance Commitment Therapy?

Wat is ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (afgekort ACT) is een therapievorm die voortbouwt op de klassieke gedragstherapie van B.F. Skinner. ACT is eigenlijk een soort verzameling van evidence based technieken, gesteund door gedegen onderzoek en een hele heldere, empirische theorie: Relational Frame Theory (RFT).

Pijn, lijden en waarden

ACT stelt dat pijnlijke ervaringen (en de daarbij behorende gedachten en gevoelens) bij het leven horen, en dat je dus niet hoeft te proberen om altijd maar gelukkig te zijn. Je mag die pijn hebben omdat ze in het basispakket zit. Binnen de opleiding leer je hoe je je eigen pijn en die van je cliënten actief kunt omhelzen. Want als je alles mag denken en voelen, hoe kan het je dan nog in de weg staan?

Daarnaast kan de taal en behoorlijk loopje met ons nemen en zorgen voor onnodig lijden. Als je last hebt van negatieve gedachten, dan weten de meeste mensen inmiddels wel dat positief denken vaak niet, of zelfs averechts werkt. In plaats van dat we dat proberen te doen, geven we gedachten binnen ACT een minder prominente rol, door de taal uit zijn verband te trekken. Met behulp van defusie zul je dan merken dat je gedachten als het ware een andere kleur krijgen, waardoor je ze minder serieus gaat nemen en het makkelijker wordt om je te focussen op het hier en nu.

Als laatste spelen waarden een hele belangrijke rol binnen ACT. Wij willen weten wat jou in het diepste van je wezen beweegt, wat je dromen zijn, je verlangens, en wat je echt en daadwerkelijk belangrijk vindt in dit leven. We gaan geen labels plakken, we hekelen het woordje ‘stoornis’ in de psychologie, en we willen vooral samen met jou onderzoeken hoe jij je leven vorm zou willen geven. Waarden zijn de motor van ons gedrag. Zodra je die ‘aan’ kunt zetten, zul je merken dat je als vanzelf in beweging komt.

Meer weten over de technieken van ACT? Zie hier een filmpje met uitleg over het hexaflex:

Schrijf je hier in voor de ACT Guide app