Skip to content

ACT Methodiek

ACT Specialisaties

Wat is ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een therapievorm die voortbouwt op de klassieke gedragstherapie van B.F. Skinner. De ACT methodiek is eigenlijk een soort verzameling van evidence based technieken, gesteund door gedegen onderzoek en een hele heldere, empirische theorie: Relational Frame Theory (RFT).

ACT combineert verschillende werkzame technieken met elkaar. Het model van ACT bevat zes zuilen, ook wel de hexaflex genoemd.

ACT methodiek

De ACT methodiek stelt dat pijnlijke ervaringen, gedachten en gevoelens bij het leven horen, en dat je dus niet hoeft te proberen om altijd maar gelukkig te zijn. Je mag die pijn ervaren omdat deze er nou eenmaal is. Binnen de ACT therapie opleiding leer je hoe je je eigen pijn en die van je cliënten actief kunt toelaten en accepteren. Want als je alles mag denken en voelen, hoe kan het je dan nog in de weg staan?

Daarnaast kan de taal zorgen voor onnodig lijden. Als je last hebt van negatieve gedachten, dan weten de meeste mensen inmiddels wel dat positief denken vaak niet, of zelfs averechts werkt. In plaats van dat we dat proberen te doen, geven we gedachten binnen ACT een minder prominente rol, door de taal uit zijn verband te trekken. Met behulp van defusie zullen de gedachten van je cliënt als het ware een andere kleur krijgen, waardoor het makkelijker wordt om je te focussen op het hier en nu.

Ten slotte spelen waarden een hele belangrijke rol binnen de ACT methodiek. Wij willen weten wat de cliënt nou echt beweegt en wat zijn dromen en verlangen zijn. We gaan geen labels plakken, we hekelen het woordje ‘stoornis’ in de psychologie, en we willen vooral samen onderzoeken hoe de cliënt zijn leven vorm zou willen geven. Waarden zijn de motor van gedrag. Zodra je die ‘aan’ kunt zetten, zal je merken dat je als vanzelf in beweging komt.