Skip to content

Geen remedie, toch beter.

ACT Opleidingen

Veel psychische problemen zijn niet op te lossen. De therapie-vorm ACT leert mensen om dat te accepteren en vooruit te kijken. In dit artikel uit de Elsevier wordt nader ingegaan op de therapievorm Acceptance Commitment Therapy (ACT) die steeds meer aandacht en navolging krijgt binnen de gezondheidszorg. ACT-therapeut Gijs Jansen deelt in dit artikel zijn visie op de ACT Methodiek. Lees hier het artikel.